EKTG Italy Hombu Dojo

Italian Branch – European Kyokushinkai Tezuka Group

Giorno: 14 Agosto 2019